Om Frekvensmedicin

Biofeedback

Waves Frekvenser (1) Min 1 11zon

Vad är vad?

En mängd begrepp cirkulerar när vi talar om frekvensbehandlingar. Här följer en kort sammanfattning.

Frekvensmedicin är ett samlingsnamn på behandlingar som sänder frekvenser i ett medicinskt syfte.

Bioresonans innebär att balanserande frekvenser endast kan sändas ut. Någon anpassning till hur mottagaren svarar sker inte.

När det gäller biofeedback betyder det att kroppens svar kan läsas av. Lämpliga frekvenser sänds ut en och en och skapar ett registrerbart värde. Reaktionen jämförs med normalvärden i en databas för att hitta avvikelser. Motverkande, balanserande frekvenser kan sedan sändas in för att korrigera obalansen. Ett exempel på denna teknik är Rife-maskinen.

Kvantmedicin är en typ av frekvensmedicin som baseras på kvantfysik. QUEX ED, som jag har valt att arbeta med, är en avancerad, kvantmedicinsk utrustning som arbetar med trivektor-frekvenser dvs. frekvenser i tredimensionella former. Denna teknik möjliggör flervägskommunikation med kroppens alla delar, stora som små. Information kan simultant mätas, läsas av, tolkas och följas av svar. Målet är att, så tidigt som möjligt, korrigera obalanser och stimulera kroppens egen självläkande förmåga.

QUEX ED

Quex Ed 1 Fotor 20230626201528

Mer om QUEX ED

Professor William Nelson (f. 1951) är den som har uppfunnit detta system. Han sågs tidigt som ett geni tack vare sin kunskap inom kvantfysik, elektronik och matematik och har bland annat arbetat med navigationssystem för Apollo 13. När sonen fick autism vändes hans intresse mot medicin och hälsa, men han fann ingen bot inom den traditionella sjukvården. 

Han lyckades dock hjälpa sonen med naturmetoder. Detta ökade hans nyfikenhet på naturlig läkning och han började forska på de bioelektriska- och biofeedbackutrustningar som fanns tillgängliga vid den tiden. Dessa tidiga system kunde antingen diagnosticera eller sända korrigerande frekvenser men inte båda samtidigt. Han började då studera homeopati samt kroppens subtila energisystem som består av aurafält, chakran, muskeltestning och meridianer. 

Målet var att designa en komplex, holistisk, datorstödd maskin. Hans önskan var att skapa en som både kunde identifiera och korrigera obalanser i såväl den fysiska kroppen som de subtila. Han förstod att tidiga varningstecken går att finna i de subtila kropparna långt före sjukdomssymtom uppstår. Genom att identifiera dessa i god tid, kan manifestation i den fysiska kroppen förhindras.

Genom att kombinera all insamlad kunskap såväl som all tillgänglig teknik inom biofeedback och stressreducering skapades så föregångaren till dagens QUEX. Detta system som konstant utvecklas, uppdateras och förbättras är nu ett av de mest kraftfulla, datorstödda, alternativmedicinska system som finns tillgängligt på dagens marknad.

Tekniken möjliggör identifiering av energetiska avvikelser med omedelbar korrigering och balansering av dessa. Insamlingen av elektro-fysiologiska data, som sker genom multipla kanaler samtidigt, innebär att viktiga problemområden kartläggs och kan prioriteras.

Slutligen kan ett stort antal reparerande energier appliceras för att hjälpa kropp, sinne och själ att uppnå hälsa och välbefinnande.