Meridianer

Meridian System Correction

Enligt den kinesiska läkekonsten är kroppen indelad i ett organiserat nätverk av energikanaler som kallas meridianer. Dessa mikroskopiska kanaler har som uppgift att distribuera livsenergi (Qi) till kroppens alla delar i syfte att upprätthålla balans och välmående. De viktigaste tolv kallas för huvudmeridianer och kan alla kopplas till ett visst organ eller funktion.

Meridianerna kan klassificeras som yin eller yang och skildrar motsatsfenomen.  Då yin står för mörker, kvinnlighet och passivitet står yang för motsatsen dvs. ljus, manlighet och aktivitet. Utmed meridianerna ligger akupunkturpunkter som också kan kallas energiportaler. Balansering av dessa punkter handlar om att tillföra och/eller stimulera flödet av livsenergi. På detta sätt kan balans mellan yin och yang uppnås, jämnvikt återskapas och kroppens självläkande förmåga underlättas.

Det finns många tillstånd och hälsoproblem som kan kopplas till kroppens meridianer t.ex. allergi, sinusproblem, huvudvärk, matsmältningsbesvär, hudbesvär, ledsmärta, ryggont, problem med urinblåsan, depression, sömnproblem, yrsel, ostabilt blodtryck för att nämna några.

Innehållet i denna text är endast för information.