Hjärnvågor

Brain Wave Pattern Training Program

I hjärnan pågår det konstant elektrisk aktivitet. Hjärnans nervceller, neuroner, kommunicerar genom elektrokemiska impulser. När dessa impulser sänds bildas vågrörelser som kallas hjärnvågor.  

Hjärnvågorna delas in efter antal vågor per sekund och mäts i enheten hertz (Hz).
Det finns fem grundläggande typer: alfavågor (8-12 Hz), betavågor (12-38 Hz), deltavågor (1-3 Hz), gammavågor (38-80 Hz) samt thetavågor (4-7 Hz).

Alfavågor produceras när du är avslappnad och i ett tillstånd av vaken vila. I perfekt harmoni förbättras inlärning, vår möjlighet att fokusera och ger oss tillgång till ”flow”. För höga alfavågor gör oss ofokuserade och energilösa medan för låga gör oss stressade och ångestfyllda.

Betavågor är snabba och visar på intensiv hjärnaktivitet. Detta tillstånd gör oss alerta och målinriktade.Vi analyserar, tar beslut och löser problem. Låg nivå gör oss för avslappnade/passiva medan för hög nivå kan orsaka skadlig ångest och stress.

Thetavågor uppkommer när vi är avslappnade, sover lätt eller är i djup meditation. Dessa vågor hjälper oss att vara kreativa, intuitiva och fantasifulla. Även här är det viktigt att nivåerna är hälsosamma för att vi ska känna oss känslomässigt stabila.

De långsammaste rörelserna kallas deltavågor och uppstår normalt under djup, drömlös sömn. I detta tillstånd öppnas kontakten med vårt omedvetna samtidigt som kroppsmedvetandet minskar. Deltavågor hjälper oss att minska stress och läka smärtor.

Gammavågor har den snabbaste frekvensen De är ansvariga för inlärning, minne, informationsbearbetning, kognitiv funktion, kreativitet och lycka. Alla har gammavågsaktivitet, men produktionen varierar.

Låga mängder kan kopplas till inlärningssvårigheter, dåligt minne, försämrad mental bearbetning och depression. Hög produktion förstärker våra sinnen och gör det lättare att snabbt bearbeta den insamlade informationen. 

Även minnet förstärks, vi kommer ihåg det inlärda bättre och kan återkalla minnet senare. Slutligen gör hög gammaaktivitet oss lyckligare, vi blir naturligt gladare, lugnare och tillfreds. Enligt forskare kan vi påverka både produktion och effekt. Meditation ökar produktionen av gammavågor och fokus på medkänsla och kärlek ökar effekten.

Innehållet i denna text är endast för information.