Frekvensterapi

Unknown

Vad är Frekvensterapi?

Frekvensterapi är ett holistiskt, välbeprövat, frekvensbaserat analys- och balanseringssystem. Denna terapi bygger på att allt, friskt som sjukt, har en egen unik vibration och frekvens. 

Genom en elektromagnetisk avläsning kan frekvenser identifieras och kartläggas för att påvisa var obalanser finns. Därefter kan korrigerande frekvenser sändas in för att återställa balansen, påminna om rätt funktion samt stimulera kroppens naturliga självläkande förmåga.

Obalanser skapar stresstillstånd och energiblockeringar i kroppen. Orsakerna kan vara många till exempel patogener (bakterier, parasiter, svamp etc.) förgiftningar (kemikalier, tungmetaller, strålning m.m.), uttorkning, näringsbrist, smärta, utbrändhet, drogbruk, sömnbrist, psykiska besvär och obearbetade känslor. 

På kort sikt kan dessa obalanser orsaka små, diffusa besvär som stelhet och muskelsmärtor. På lång sikt kan de manifesteras i kroppen och orsaka kroniska besvär.

Målsättningen med en frekvensbalansering är att kartlägga och balansera den obalans/stress som orsakar ett visst fysiskt- eller psykiskt symptom så tidigt som möjligt, eller allra helst att balansering sker innan symptom uppstår.

Komtor 2

Hur går det till?

Frekvensbalansering kan ske på plats eller på distans.

Frekvensbalansering på plats sker i min lokal där du kan sitta/ligga bekvämt i en positionsfåtölj. Avläsningen sker med hjälp av elektroder på handleder, fotleder och på pannan. Tusentals frekvenser sänds ut och besvaras omedvetet. Informationen tolkas och förslag på balansering ges.

Balansering kan också ske på distans dvs, avläsning utan att använda elektroder. I övrigt fungerar det på samma sätt som beskrivs ovan.

Fördelen med distansbalansering är att du kan befinna dig i ditt hem eller på annan valfri plats där du kan vara ostörd och har möjlighet att sitta eller ligga bekvämt. Vi börjar och avslutar varje session med ett telefonsamtal.  

Det känns kanske tveksamt att det kan fungera, men när man tänker på att vi idag kan tala i telefon med någon på andra sidan jorden så är det kanske inte så konstigt ändå. Personligen balanserar jag mig själv på distans med utmärkt resultat.

Metoden upplevs som mycket avslappnande, är helt smärtfri och har inga biverkningar.

Krävs förberedelse?

Nej, men det finns några viktiga punkter att tänka på:

  • försök att vara så avslappnad/stressfri som möjligt
  • ta av smycken (det du använder dagligen, t ex vigselring, kan vara på)
  • lägg undan mobilen/annan teknik
  • drick gärna extra vatten både före och efter sessionen

Mer information

Här kan du få fördjupad information om Biofeedback och Kvantfysik.

Klicka nedan och anmäl din mailadress så får du tillgång till dessa videos.