Chakra

Scalar Auto Program

Här handlar det om stressreducering och avslappning av chakrasystemet.Ordet chakra betyder snurrande hjul. Chakran är specialiserade energicentraler där subtil livskraftsenergi absorberas för att sedan distribueras ut till celler, organ och vävnader.

 Flödet av denna energi påverkas starkt av vår personlighet, våra känslor och vår spirituella utveckling. Genom att uppmärksamma och styra detta energiflöde kan man hjälpa till att reglera kroppens system och inre tillstånd.

Det finns sju primära chakran:

Det röda rotchakrat är placerat vid basen av ryggraden. Detta chakra handlar om trygghet, stabilitet och grundläggande behov. Obalans kan leda till artrit, förstoppning, problem med urinblåsa/tjocktarm och försämra det känslomässiga välbefinnandet

Sakralchakrat är orange och ligger i nedre delen av buken ca 5 cm nedanför naveln. Detta chakra stödjer självkänsla kring kreativitet, sexualitet och njutning. Obalans påverkar nedre delen av ryggen, könsorgan och sexuell energi

Solar plexus chakrat är gult som solen och beläget mitt på magen. En del kallar det navelchakrat och här handlar om personlig kraft, självkänsla och självförtroende. Blockeringar kan leda till ätstörningar, matsmältningsproblem och halsbränna

Hjärtchakrat ligger i mitten av bröstet ovanför hjärtat och kan vara grönt eller rosa. Detta chakra lär oss att ge och ta emot kärlek, att visa medlidande och att bota oss själva genom kärlek och acceptans av livets svårigheter. Obalans kan leda till astma, viktproblem, hjärtproblem, osäkerhet och en känsla av ensamhet.

Det ljusblå halschakrat är som man förstår placerat i halsen och handlar om verbal kommunikation.

Ett underaktivt halschakra kan leda till rädsla för att tala eller att säga sin mening medan ett överaktivt kan leda till att man talar för mycket och inte lyssnar på andra. Blockeringar här kan ge problem med mun, tänder och tandkött

Tredje ögat chakrat är mörkblått/indigo och placerat mitt på pannan. Detta chakra handlar om förmåga att visualisera, dra samband, tänka i symboliska termer och utveckla personlig identitet.

Blockering kan orsaka huvudvärk, problem med syn, hörsel samt fokus

Kronchakrats färg är lila/violett och återfinns på toppen av huvudet. Ibland benämns det som upplysningens chakra och representerar rent medvetande, livssyfte och andlig koppling. Då det finns en koppling mellan medvetandet, hjärnan och kronchakrat anses det påverka förmågan att tänka självständigt, att ifrågasätta och dra slutsatser.

Obalanser kan orsaka envishet, skepticism, trångsynthet och känsla av meningslöshet. Kronchakrat är förbundet till övriga chakran. Blockeringar kan därför orsaka alla problem nämnda ovan och också påverka hjärnan samt nervsystemet.

Innehållet i denna text är endast för information.