Auran

Body Scan and Face Therapy Program

Aura betyder utstrålning och kan beskrivas som ett lysande energifält som omger den fysiska kroppen. Dess uppgift är att ta emot och förmedla livskraft samt att vara ett skydd mot negativa energier. Detta elektro-magnetiska fält varierar i storlek, från någon decimeter till flera meter, beroende på fysisk och psykisk hälsa. Auran utvidgas när vi mår bra och är trygga och minskas av det som kan skada oss, som brist på motion, dålig kost samt drogbruk. 

Även negativa känslor, umgänge med personer vi inte tycker om eller vistelser på negativt laddade platser, kan få auran att dra ihop sig och försvagas. Eftersom fysiskt och psykiskt mående ofta varierar dag för dag, eller ibland timme för timme, är auran i konstant förändring och utseendet växlar därmed hela tiden.

Auran är uppbyggd av sju grundfärger: rött, orange, gult, grönt, blått, mörklila/indigo och ljuslila/vitt. Dessa hänger ihop med kroppens chakrasystem. Färgerna kan ha både positiv och negativ påverkan och representerar alla olika aspekter av livet (fysiska, själsliga, andliga). Färgerna kan ses som en karta för att avläsa karaktärsdrag, humör och hälsa. Ibland kan de bli grumliga och oklara, vilket kan tyda på tillfälliga blockeringar eller obalanser.

Att aurans energifält består av flera skikt är alla överens om, hur många skikt är däremot oklart. Några av dessa är det eteriska fältet, det astrala fältet och det andliga/kausala fältet. Det eteriska fältets funktion är att ta emot och vidarebefordra livskraften (prana, ki). Det astrala fältet speglar det känslomässiga tillståndet och det är genom det vi kan känna av andra människors mående. Ytterst finns aurans finaste del, det andliga eller kausala fältet. Detta fälts storlek är beroende av hur långt vi har kommit i vår andliga utveckling.

Aurabalansering passar fint som avslutning. Balanseringen hjälper till att ”låsa fast” de framsteg som gjorts under sessionen för ett mer bestående resultat. Den ger också en känsla av avslappning, helhet och skydd.

Innehållet i denna text är endast för information.